cover

เพลิงพ่ายรัก (Yuri)


teambb 5512        0       niyayrak_coin 0จากผู้อ่าน 0 คน.

เซลส์ขายรถอย่างเธอ ต้องเจออย่างฉัน!

 

คนหนึ่งเกิดมามีเงิน อยากได้อะไรก็ต้องได้ อยากทำอะไรก็จะทำ

 

อีกคนหนึ่งเกิดมาฐานะไม่ดี ไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆ

 

และเมื่อสาวทั้งสองต้องมาเจอกัน พวกเธอจะรับมือกันและกันอย่างไร?
หากเคยให้เหรียญแล้วกรุณา


เล่มที่คนอื่นอ่าน


captcha