cover

[จบ] กุหลาบสีน้ำเงิน [20++]


รุ่งอรุโณทัย 2320        0       niyayrak_coin 18500จากผู้อ่าน 0 คน.


ดอกกุหลาบสีน้ำเงิน ความหมายของมันคือ การปฏิเสธ การบอกลา หรือการไม่สมหวัง


จนผู้คนให้นิยามกับดอกกุหลาบสีน้ำเงินว่า "การรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุด"


อีกหนึ่งความหมายก็คือความรักที่ไม่สมหวังนั่นเอง